Żywa Róża

Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, duchową ofiarą i materialną działań misyjnych Kościoła.

Podstawowym warunkiem przynależności do naszej grupy jest codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca – tajemnicy, która jest nam zadana w danym miesiącu (1raz Ojcze nasz i 10 razy Zdrowaś Maryjo). Osoby uczestniczące w naszym ruchu modlitewnym podzielone są na zespoły – koła różańcowe. Członkowie koła różańcowego mają przydzielone po jednej z 20 tajemnic różańca świętego. W ten sposób jedno koło odmawia każdego dnia wszystkie tajemnice. Osoba zaczynająca różaniec w danym miesiącu czyni znak krzyża świętego, odmawia Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i 10 razy Zdrowaś Maryjo (pierwszą tajemnicę radosną: Zwiastowanie N. M. P.), a ostatnia osoba, odmawiająca piątą tajemnicę chwalebną – Ukoronowanie N. M. P., na zakończenie odmawia Litanię Loretańską.

Terminy spotkań

Spotykamy się raz w miesiącu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 7:00 na Mszy Świętej, która jest sprawowana w naszej intencji (za żywych i zmarłych członków Żywej Róży). Po Mszy Świętej mamy krótką konferencję, a po niej następuje zmiana tajemnic w poszczególnych kołach. Obecnie mamy w parafii 10 kół różańcowych, w tym jedno męskie, a każde liczy po 20 osób. Modlimy się za siebie nawzajem. Poza różańcem zamawiamy Mszę Świętą w przypadku choroby czy operacji kogoś z nas. Wielu członków wspólnoty odeszło już do Pana – również za nich zamawiamy Msze Święte. Delegacja z różańcem uczestniczy też w pogrzebach zmarłych członków kół różańcowych.

Jak do nas dołączyć?

Do Żywej Róży zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną się modlić na różańcu i w ten sposób wypraszać potrzebne łaski. Chęć przynależenia do koła różańcowego zgłosić można po każdej Mszy Świętej w kiosku parafialnym.

Historia

Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez Paulinę Jaricot w 1826 roku w Lyonie. Przez prawie 200 lat rozpowszechniło się na całym świecie i obecnie stanowi najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną w parafiach. W naszej Żywa Róża obecna jest od samego początku jej powstania, czyli 38 lat.

Opiekun

Opiekunem Żywego Różańca jest ks. Proboszcz