Wsparcie

W trudnej sytuacji pandemii, zwracamy się z gorącą prośbą do Parafian o wsparcie finansowe. 

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za już złożone ofiary na utrzymanie naszej Parafii.

Nasz numer konta do darowizn

Parafia Miłosierdzia Bożego w Łodzi

PKO BP S.A. VI O/Łódź

75 1020 3408 0000 4402 0140 3880