Wieczernik

Grupę Wieczernik stanowią 7-osobowe wspólnoty, z których w każdym dniu tygodnia 1 osoba swoją modlitwą obejmuje kapłanów posługujących w naszej parafii obecnie i w przeszłości.

Swoje zobowiązanie członkowie potwierdzają podpisaniem deklaracji członkowskiej. Aktualnie mamy 4 wspólnoty, czyli 28 osób.

Terminy spotkań

Dniem wspólnej modlitwy Wieczernika jest 1. czwartek każdego miesiąca. Po Mszy Świętej o godzinie 18 i po nabożeństwie w wymienionych intencjach spotykamy się na zebraniu formacyjnym.

Jak do nas dołączyć?

Apelujemy do naszych parafian młodszych wiekiem aby włączyli się do naszej Wspólnoty. Szczególnie teraz wobec wzmożonych ataków zdajemy sobie sprawę z wagi problemu i potrzeby wsparcia, jakiego od nas potrzebują wszystkie osoby duchowne, a zwłaszcza kapłani.

Nie żałujmy więc tych kilkunastu minut modlitwy w ich intencji. Przecież jako Lud Boży jesteśmy odpowiedzialni za dalsze losy Kościoła Katolickiego.

Serdecznie zapraszamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 18:00 do uczestnictwa w modlitwie Wieczernika na Eucharystii i spotkaniu formacyjnym.

Opiekun

Aktualnie opiekunem grupy jest ks. senior – prałat Tadeusz Bednarek.

Animatorką jest Halina Poros.

Historia

Wspólnota powstała z inicjatywy parafian, po zaaprobowaniu przez ówczesnego proboszcza parafii ks. prałata Tadeusza Bednarka.

Wieczernik rozpoczął swoją działalność 3. maja 2012 r. w święto Królowej Polski, Mszą św. w intencji o świętość kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, którą celebrował ks. Krzysztof Nalepa, wikariusz i pierwszy jej opiekun.