Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zachęcamy do poszerzania własnych umiejętności, poprawianiu sprawności fizycznej, zdobywania wiedzy i rozwoju zainteresowań z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Jak do nas dołączyć?

Aby do nas dołączyć prosimy o kontakt pod numerem telefonu

42 613 18 91 we wtorki i czwartki w godz. 15:00 – 16:00

lub pod adresem utw@katolik.edu.pl

Opiekun

Dyrektor UTW mgr Czesława Dresler

Wicedyrektor mgr inż. Teresa Rymarz