Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła