Szafarze

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi

Nadzwyczajny szafarz Komunii św. to osoba świecka, którą biskup wyznaczył do pomocy kapłanowi w rozdzielaniu Eucharystii podczas Mszy św. oraz do zanoszenia jej chorym. Aktualnie w Archidiecezji Łódzkiej funkcjonuje ok. trzystu panów pełniących tą posługę w swoich parafiach.

Jak do nas dołączyć?

Chęć bycia nadzwyczajnym szafarza komunii świętej należy zgłosić do Ks. Proboszcza, który po ocenie potrzeb parafii, skieruje kandydata na spotkania formacyjne. Szkolenia organizowane są przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej, po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Jak skorzystać z posługi?

Duszpasterze przyjmują zgłoszenia osób, które chciałby przyjmować nadzwyczajnych szafarzy w niedziele i ustanowione święta kościelne.

Do chorych udajemy się po Mszach Św. o godz. 9:00; 10:30 i 12:00.

Historia

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej to wspólnota, która w Parafii Miłosierdzia Bożego w Łodzi, rozpoczęła swoją działalność od Błogosławieństwa udzielonego przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, pięciu panom, dnia 16.03.2019 roku w Archikatedrze Łódzkiej.

Aktualnie posługę tą pełni czterech panów (pierwszy rząd, od lewej): Marcin Matuszewski, Krzysztof Wlaźlak, Michał Szmich, Henryk Mstowski.

Tego dnia Błogosławieństwo otrzymało, w sumie, stu panów z Archidiecezji Łódzkiej.

https://www.archidiecezja.lodz.pl/film/blogoslawienstwo-nadzwyczajnych-szafarzy-archidiecezji-lodzkiej-lodz-2019

Posługa szafarzy w Kościele nie jest praktyką nową. Sięga ona pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to wyznaczeni świeccy roznosili Ciało Pańskie osobom, które nie mogły uczestniczyć we wspólnych zgromadzeniach. Dotyczyło to głównie chorych i więźniów. Z czasem posługa ta została zapomniana. Przywrócił ją w Kościele papież Paweł VI w 1973 r. W Polsce została wprowadzona przez Episkopat w 1990 r. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., poza alumnami seminarium duchownego, mogą zostać mężczyźni w wieku od 25 do 65 lat. Kandydat musi być osobą, która wyróżnia się dojrzałością w wierze, pobożnością eucharystyczną, zwłaszcza odznacza się wzorowym życiem moralnym, posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym. Musi być też osobą, która cieszy się uznaniem duchowieństwa i wiernych. Posługa ta wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego też kandydaci zobowiązani są do ukończenia studium przygotowawczego z zakresu teologii, liturgii.

Opiekun

Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Marek Pluta.

Osobą kontaktową ze strony szafarzy nadzwyczajnych jest Michał Szmich.

Modlitwa szafarza

Panie Jezu Chryste, Chlebie z nieba dający życie wieczne. Napełnij mnie swoim Duchem, abym godnie spełniał posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Pomóż mi zachowywać czyste serce, nieustannie karmić się Twoim Ciałem i z pokorą nieść je braciom, szczególnie chorym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.