Rada ekonomiczna

Celem działania Parafialnej Rady Ekonomicznej jest analiza ekonomicznych aspektów związanych z funkcjonowaniem Naszej parafii, poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów, wsparcie osobowe i formalno-prawne w prowadzeniu planowanych inwestycji i remontów.

Parafia w aspekcie świeckim to średniej wielkości ,,firma” ze swoim majątkiem nieruchomym i trwałym, zobowiązaniami publiczno-prawnymi i przychodami.

Rada Ekonomiczna powstała w 2012 roku. Do Rady należy 10 osób.

Terminy spotkań

Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez księdza Proboszcza.

Jak do nas dołączyć?

Każdy kto może podzielić się własnym doświadczeniem zawodowym lub życiowym w sferze finansów, inwestycji, kontaktów handlowych będzie mile widziany w gronie Rady.

Chętnych do wsparcia Rady wiedzą i doświadczeniem prosimy o kontakt w zakrystii po każdej Mszy Świętej.

Opiekun

Spotkaniom przewodniczy ks. kan. dr Marek Pluta.