Rada duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska – stanowi ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy księdzu proboszczowi, w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

 • wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego i apostolstwa
 • pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno- kulturowych
 • udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program diecezjalny
 • budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich

Skład

Do rady należą:

 • Ksiądz Proboszcz,
 • wikariusze posługujący w parafii,
 • katecheci
 • przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zamieszkujących i pracujących na terenie parafii;
 • przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej w parafii;
 • przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, stowarzyszeń katolickich działających w  parafii oraz nadzwyczajni szafarze Eucharystii;
 • przedstawiciele Służby Liturgicznej i grup duszpasterskich tworzonych przez młodzież parafii;
 • osoby, których obecność w radzie zostanie przez księdza Proboszcza uznana za korzystną dla realizacji jej celu i zadań.

Terminy spotkań

Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez księdza Proboszcza.

Jak do nas dołączyć?

Każdy członek Rady Duszpasterskiej jest osobiście powołany przez ks. Proboszcza, który dobiera skład Rady zgodnie z kanonem duszpasterskich potrzeb parafii.

Opiekun

Spotkaniom przewodniczy ks. kan. dr Marek Pluta.