Zespół Caritas

Głównym celem Parafialnego Zespołu Caritas im. Św. Alberta Chmielowskiego jest niesienie pomocy osobom ubogim, samotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym ale też wszystkim tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Działalność charytatywna zespołu to między innymi: wydawanie żywności i odzieży używanej osobom potrzebującym, przygotowywanie paczek świątecznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych, dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci, dofinansowanie zakupu leków i sprzętu dla chorych i niepełnosprawnych, udzielanie zapomóg losowych. Nasi wolontariusze odwiedzają osoby samotne i chore, pomagają w drobnych pracach domowych bądź też spędzają razem czas.

Zespół bierze aktywny udział w akcjach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej: „Jałmużna Wielkopostna”, „Tornister pełen uśmiechu”, „Karty Apteczne”, „Serce na Gwiazdkę” czy „Tytka Charytatywna”.

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy oraz nowych wolontariuszy chętnych do służenia innym do kontaktu z nami.

Terminy spotkań

Spotykamy się w każdą środę w godz.16:30-17:30 w punkcie charytatywnym obok Kancelarii Parafialnej.

Jak do nas dołączyć?

Jeśli chcesz dołączyć do nas jako wolontariusz  przyjdź na nasze spotkanie organizowane w każdą środę w godz. 16.30 -17.30 w punkcie obok Kancelarii Parafialnej.

Możesz wspierać nasze działania również materialnie poprzez dostarczenie produktów żywnościowych o długim terminie ważności (takich jak: konserwy mięsne, olej, cukier, makarony, zupy instant, itp.), zbieramy używaną odzież, artykuły sanitarne i  środki czystości. Ofiarę pieniężną można złożyć osobiście do puszki Caritas znajdującej się w punkcie charytatywnym.

Patron

Patronem naszego zespołu jest Św. Albert Chmielowski, który jest patronem wszystkich pracowników pomocy społecznej w Polsce.

Opiekun grupy

Opiekunem grupy jest ksiądz proboszcz Marek Pluta.

Liderem grupy jest Barbara Błaszczyk.