Macierzanki

Macierzanki to otwarta wspólnota Mam z małymi dziećmi.
Każda z nas jest w innym wieku, z różnym stażem i doświadczeniem macierzyństwa. Łączy nas wspólny cel: pragnienie spotkania, rozmowy, dzielenia się swoim doświadczeniem oraz chęć wzrastania.

Naszym fundamentem jest wiara i przez jej pryzmat patrzymy na życie, więc każde spotkanie rozpoczynamy krótką adoracją w kaplicy świętej Faustyny. 

Cel, jaki nam przyświeca, to formacja w gronie kobiet o podobnych wartościach i problemach. Macierzanki to odpowiedź na potrzebę wyjścia z domu z dzieckiem – formacja duchowa w niesprzyjającym czasie, rozmowa i modlitwa w kobiecym gronie. 

Patronuje nam Maryja, wpatrujemy się w nią i powierzamy jej całą naszą działalność.

Terminy i charakter spotkań

Na czas pandemii spotkania zostały zawieszone, lecz mamy nadzieję do nich powrócić – wszystkie informacje i terminy będą podane na stronie Macierzanek oraz na Facebooku. 

Spotkania odbywają się w sali muzycznej pod kościołem. Mają charakter dyskusyjny – zaproszony gość wprowadza we wcześniej ustalony temat, po czym otwieramy przestrzeń do rozmowy i zadawania pytań. Każda z nas, w atmosferze zrozumienia i zaufania, może podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami czy zadać pytanie.

W każdej chwili można karmić dzieci piersią (również podczas Mszy świętych), jak również podgrzać mleko albo inny posiłek, czy przebrać dziecko. Zachęcamy do przynoszenia ze sobą ulubionych przekąsek naszych dzieci oraz drobnych zabawek.

Aby uniknąć podjadania ciastek przy rozmowie, wspólnie szykujemy kanapki – każda z nas przynosi podstawowe produkty – masło, ser żółty, warzywa itp. – z których tworzymy kanapkową ucztę. Chlebem obdarowuje nas ksiądz Łukasz 🙂

Poruszamy tematy bliskie kobietom, mamom małych dzieci – relacje, wychowanie, zdrowie, duchowość – archiwalne tematy można znaleźć na stronie internetowej Macierzanek.

Jak do nas dołączyć?

Na spotkania można po prostu przyjść, nie trzeba się zapisywać. Terminy są ogłaszane na stronie www.macierzanki.pl, na Facebooku, a także w naszych ogłoszeniach parafialnych.

Można oczywiście przyjść z dziećmi – są one częścią naszej wspólnoty. Obserwują jak się modlimy i po swojemu uczestniczą w tych modlitwach, a czasem także w Eucharystii. Są z nami zarówno maluszki, które spotkanie spędzają na rękach mamy, jak i te, które są pod sercem swoich mam. Można także przyjść bez dziecka, gdy jest np. w przedszkolu.

Historia

Macierzanki powstały jako odpowiedź na tęsknotę za spotkaniem w kobiecym gronie w 2015 roku na łódzkiej Dąbrowie. Rok później na Teofilowie zawiązało się ognisko, które funkcjonuje do dziś. W międzyczasie spotkania z Dąbrowy przeniosły się do parafii Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60, a także powstało kolejne ognisko – tym razem w pabianickiej parafii Miłosierdzia Bożego.

Opiekunowie

Ewa Orligóra-Sankowska esanki@gmail.com

ks. Łukasz Leśniewski (w naszej parafii)

ks. Paweł Gabara (duszpasterz Macierzanek)

Kontakt

www.macierzanki.pl

www.facebook.com/macierzankilodz

macierzankilodz@gmail.com