Legion Małych Dusz

Legion Małych Dusz Miłosiernego Serca Jezusa pomaga w pogłębianiu życia duchowego, życia wewnętrznego, według zasad Ewangelii. Chce on, więc formować dusze pokorne i pobożne, stawiając im, jako główne zadanie miłowanie Jezusa i szerzenie miłości ku Niemu. W ten sposób chce urzeczywistnić rozprzestrzenianie się i promieniowanie Miłości Miłosiernej Najświętszego Serca Jezusa.

Aby osiągnąć te cele, Legion stara się zakładać grupy modlitewne, których członkowie zbierają się co najmniej raz w miesiącu na modlitewnym skupieniu, wspomagającym Kościół w uświęceniu i ewangelizacji.

Każda mała dusza stara się w praktyce realizować miłość bliźniego ze zwróceniem szczególnej uwagi na najuboższych duchowo i materialnie.

Charyzmat jest ewangeliczny, polega na formacji według drogi dziecięctwa duchowego św. Teresy z Lisieux. Natchnienie Legion czerpie z Ewangelii, z encykliki „Dives in misercordia” oraz z dziennika Małgorzaty, noszącego tytuł „Orędzie Miłości Miłosiernej do Małych Dusz”.

Terminy spotkań

Comiesięczny dzień skupienia: pierwsza sobota miesiąca, godzina 14:00 w kaplicy s. Faustyny.
Pierwsza część spotkania w kościele: modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, druga część w salce: rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się wiarą.
Terminy spotkań grup w innych parafiach zobacz: www.maledusze.com.pl

Jak do nas dołączyć?

Aby dołączyć do grupy przyjdź na nasze spotkanie w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 14. do kaplicy s. Faustyny.

Historia

W naszej parafii

W 2003 roku w naszej parafii obowiązki wikariusza podjął ks. Grzegorz Nowak, który jest asystentem kościelnym naszej wspólnoty. Jest to rok powstania tej spólnoty w naszej parafii, od tego czasu systematycznie spotykamy się w pierwsze soboty.

W Belgii

Gdy szukamy początków Legionu Małych Dusz, przychodzi przede wszystkim na myśl pragnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wyrażone przez nią w modlitwie do Pana Jezusa, zapisanej w liście do siostry Marii od Najświętszego Serca Jezusa, datowanym 8 września 1896r:

„O Jezu, tak chciałabym powiedzieć wszystkim małym duszom, jak niewysłowiona jest łaskawość Twoja… wiem, że gdybyś, – co jest niemożliwe – znalazł duszę słabszą, mniejszą od mojej, spodobałoby Ci się obdarzyć ją jeszcze większymi łaskami, jeżeli tylko ona powierzyłaby się z pełną ufnością Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. Ale dlaczego pragniesz odsłaniać Twoje sekrety miłości, o Jezu, skoro sam mi je objawiłeś i nie możesz już ich objawić innym? Tak, ja wiem i błagam Cię, uczyń to – błagam, by wzrok Twój spoczął na wielkiej liczbie małych dusz… Proszę Cię, byś wybrał legion małych, ofiarnych godnych Twej MIŁOŚCI ” (Rękopis „B”, 5vo).

To pragnienie św. Teresy poruszyło serce wielu chrześcijan, ale Kościół nie miał jeszcze oficjalnie w swoim łonie ruchu, który by nosił nazwę „Legion Małych Dusz”.

Przed uzyskaniem oficjalnej aprobaty Kościoła, wierni mogą zgrupować się i ich zgromadzenie może uzyskać uznanie przez władze cywilne kraju, w którym mieszkają. W ten sposób ”Legion Małych Dusz Miłosiernego Serca Jezusa” został w Belgii uznany dnia 25 września 1971r jako ASBL (stowarzyszenie bez celu zarobkowania). Początek tej wspólnoty wywodzi się z „Orędzia Miłości Miłosiernej do Małych Dusz” – książki, w której Małgorzata, matka rodziny robotniczej z Walonii (południowa część Belgii, gdzie mówi się po francusku) pod natchnieniem łaski mistycznej, otrzymanej od Boga, spisywała od roku 1965, w posłuszeństwie swojemu kierownikowi duchowemu, wewnętrzne słowa, dyktowane jej sercu przez Pana Jezusa.

Ażeby urzeczywistnić pragnienie „małej” Teresy, Pan Jezus wybrał więc małą posłanniczkę, Małgorzatę.

Legion Małych Dusz został, więc oficjalnie założony dnia 29 września 1971 r, a Jezus jasno podkreśla ważność tego faktu:

Przez 12 lat, od roku 1971 do 1983, Legion rozwijał się pod uważnym i przychylnym patronatem ordynariusza Liege, ks. biskupa Wilhelma Marii van Zuylen. Dnia 4 marca 1971 r dał on swoje imprimatur na wydanie Orędzia, zawierającego dialogi Pana Jezusa z Małgorzatą do dnia 8 czerwca 1970 r, a dnia 11 lutego 1980 r dał następne imprimatur na dalszy ciąg Orędzia aż do 4 lipca 1975 r. Orędzie zostało przetłumaczone na ważniejsze języki europejskie i nawet na kilka pozaeuropejskich i jest rozpowszechniane w wielu krajach świata.

Dnia 21 listopada 1983, w święto Ofiarowania NMP, ks. biskup Wilhelm Maria van Zuylen zatwierdził statut Legionu, dostosowany do wymagań nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.

W Polsce

Dekretem z 15.05.1998 r. (Ldz. 490/98) Ks. Arcybiskup Metropolita Łódzki, Władysław Ziółek zezwolił stowarzyszeniu „Legion Małych Dusz” na prowadzenie działalności apostolskiej na terenie Archidiecezji Łódzkiej, jednocześnie mianował ks. Grzegorza Nowaka asystentem kościelnym Legionu Małych Dusz.

Ks. Abp Metropolita Łódzki Marek Jędraszewski, dekretem z 22.11.2012 r. zatwierdził statut naszego stowarzyszenia i nadał mu osobowość prawną na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

Patron

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel, Św. Józef.

Opiekun grupy

Asystent Kościelny Legionu Małych Dusz Archidiecezji Łódzkiej ks. Grzegorz Nowak, osoba odpowiedzialna: Jadwiga Kucharska.