Krąg biblijny

Krąg biblijny skupia osoby pragnące pogłębiać wiedzę biblijną. Naszym celem jest głębsze poznanie, rozumienie i ciągłe odkrywanie Słowa Bożego, aby stawało się naszą modlitwą, przenikało i przemieniało nasze życie, abyśmy umieli Słowem Bożym żyć i dzielić się z innymi.

Spotkanie składa się z dwóch części: teoretycznej – wprowadzenie do jednej z Ksiąg Pisma Św. lub egzegeza jakiegoś fragmentu, oraz praktycznej – dzielenie się refleksją nad Słowem Bożym z nadchodzącej niedzieli. Stopniowo uczymy się modlić Słowem Bożym.

Terminy spotkań

Spotykamy się dwa razy w miesiącu, w poniedziałki po Mszy św. wieczornej. Konkretne daty są podawane w ogłoszeniach parafialnych.

Jak do nas dołączyć?

Na spotkanie może przyjść każdy, kto chce pogłębić swoją zażyłość ze Słowem Bożym.

Opiekun

Krąg został założony w 2015 r. przez ks. Krzysztofa Górskiego. Obecnie prowadzącym jest proboszcz, ks. Marek Pluta.