Historia Parafii

Parafię Miłosierdzia Bożego na łódzkim Teofilowie erygował 17 stycznia 1983 roku ówczesny biskup ordynariusz, Józef Rozwadowski. Pierwszym proboszczem skierowanym do budowy kościoła i ośrodka parafialnego oraz do organizacji życia duszpasterskiego został ks. Tadeusz Bednarek. Początkowe lata wspólnych modlitw wypełniły przygotowania do budowy Domu Pańskiego, według projektu architektów Joanny i Piotra Stefańskich oraz Mariana Stefańskiego. Prace ruszyły 1 września 1998 roku przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wiernych i proboszcza, kościół w stanie surowym gotowy był w grudniu 1999 roku. Jego poświęcenia dokonał Arcybiskup Metropolita Władysław Ziółek w czasie pasterki w 1999 roku. On też w uroczystość Miłosierdzia Bożego w 2001 roku podniósł świątynię do godności sanktuarium. Równolegle z kształtowaniem się wspólnoty wiernych rozwijał się kult Miłosierdzia Bożego.

Na tytuł parafii wskazuje witraż o Miłosierdziu Bożym wypełniający rozetę nad głównym wejściem do kościoła. Przestronne, jasne wnętrze zamyka wydzielone kilkustopniowym podwyższeniem prezbiterium z ołtarzem głównym usytuowanym na tle zamkniętego łukiem okna. Przenikające przez nie światło dzienne rozświetla obraz Jezusa Miłosiernego umieszczony ponad tabernakulum. Za tabernakulum znajduje się relikwiarz z relikwiami św. Faustyny. Gabloty z wotami wskazują na ogrom łask spływających na wszystkich, którzy pokładają nadzieję w Bogu.

Wystrój kościoła stanowią:

  • neogotyckie stacje Drogi Krzyżowej oraz witraże.
  • Kaplica Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki miłosierdzia z obrazem Pani Ostrobramskiej w drewnianym ołtarzu zdobionym metaloplastyką w otoczeniu gablot z wotami (w lewej nawie kościoła).
  • Kaplica Chrzcielna im. św. Alberta Chmielowskiego (pod wieżą).
  • Kaplica adoracji im. św. Faustyny Kowalskiej z osobnym wejściem z kruchty.

Wierni angażują się w działalność grup modlitewnych i formacyjnych: ministrantów, Bielanek – Dziewczęcej Służby Maryjnej, grupy młodzieżowej, scholi dziecięcej i rodzinno-młodzieżowej, Żywego Różańca, asysty, chóru, Faustinum, Ruchu Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame, Domowego Kościoła, Ruchu Światło-Życie, Wieczernika Modlitwy za Kapłanów, Legionu Małych Dusz, wspólnoty modlitewno-formacyjnej dorosłych, Kręgu Biblijnego, Macierzanek, Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. O potrzeby najuboższych troszczy się Parafialny Zespół Caritas im. Św. Alberta Chmielowskiego. W sprawowaniu Eucharystii i w zanoszeniu Ciała Pańskiego chorym pomagają nadzwyczajni szafarze Komunii św.

W ciągu roku parafianie dwukrotnie obchodzą odpusty: główny Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocną oraz Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia – 16 listopada.

W Ośrodku Parafialnym od 1991 roku funkcjonuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące, od roku 1999 Katolickie Gimnazjum, a od 2017 roku także Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – prowadzone przez Archidiecezję Łódzką. W roku 2012, został powołany Uniwersytet Trzeciego Wieku, który swoją działalność uroczyście zainaugurował  4 października 2012r.

Przy parafii istnieje Muzeum Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej im. ppłk Jerzego Urbankiewicza.

Konsekracji kościoła dokonał ks. abp Marek Jędraszewski dn. 26 października 2014 r.