Grupa formacyjno-modlitewna

Spotykamy się co tydzień zaczynając od wspólnej modlitwy przeplatanej śpiewem. W drugiej części w mniejszych grupach rozważamy fragmenty Pisma świętego wybrane w związku z określonym tematem.

Nasze spotkania zainicjował 4 lata temu ks. Marcin Majsik organizując Kurs Nowego Życia. Z niego wywodzą się osoby, które pragnąc pogłębiać własną formację duchową podjęły trud wzrastania i zbliżania się do Boga.

Terminy spotkań

W okresie pandemii dbając wzajemnie o swoje bezpieczeństwo w środy po Mszy Świętej spotykamy się w kościele na adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Pomocne są w niej rozważania i wspólne śpiewy.

Jak do nas dołączyć?

Zapraszamy na nasze spotkania. Czekamy na każdego kto zechce się dołączyć. Wspólna modlitwa i rozmowy połączyły nas serdecznymi więzami. Lubimy się razem modlić a to przenosi się na nasze wzajemne relacje.

Opiekun

Obecnie opiekunem duchowym naszej grupy jest ks. Łukasz Leśniewski.