Faustinum

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia stawia sobie następujące cele:

  • Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności w stosunku do Pana Boga i Miłosierdzia względem bliźnich. 
  • Poznawanie i głoszenie tajemnicy Miłosierdzia Bożego, objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. 
  • Wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

Oprócz comiesięcznych spotkań formacyjnych,  w klasztorze są organizowane w ramach formacji również dni skupienia i spotkania okolicznościowe jak: Opłatek, Życzenia Wielkanocne.

Faustinum  mobilizuje do rozwoju duchowego i modlitwy.

Terminy spotkań

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu w trzeci piątek miesiąca, które trwają półtorej godziny (od 16.30). Po  spotkaniu  wspólnie  uczestniczymy  w uroczystej Mszy Świętej ku czci Bożego Miłosierdzia.

Jak do nas dołączyć?

Dołączyć może każdy kto pragnie poznawać Orędzie Miłosierdzia przekazane przez Św. Siostrę Faustynę dołączając do grupy na spotkaniach.

Patron

Patronką jest Św. Siostra Faustyna Kowalska. 

Opiekun

Opiekunami grupy formacyjnej są:

  • Siostra Maria Dolorosa ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
  • Ksiądz Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. Marek Pluta