Equipes Notre-Dame

Celem ruchu duchowości małżeńskiej Équipes Notre-Dame jest pomaganie małżonkom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa, w ich drodze do świętości. Narzędziami, które wspierają małżonków w pogłębianiu wzajemnej relacji i relacji z Bogiem są tzw. „punkty wysiłku”, które każdy członek ekip jest zobowiązany wypełniać oraz książki z tematami formacyjnymi na kolejne spotkania. Poza tym ruch daje możliwość korzystania z bogatej oferty rekolekcji i innych materiałów formacyjnych.

W ramach ruchu małżeństwa podzielone są na ekipy składające się z 4 – 7 par. W naszej parafii są małżonkowie przynależący do 3 różnych ekip regionu łódzkiego. W poszczególnych grupach spotykamy się raz w miesiącu, by wspólnie dzielić się sprawami naszej codzienności, rozważać słowo Boże i zadany temat oraz modlić się. Każdej ekipie towarzyszy kapłan – przewodnik duchowy. Spotkania mają charakter zamknięty.

Jak do nas dołączyć?

Małżeństwo, które pragnie pogłębić swoje życie duchowe, może przystąpić do ruchu po odbyciu pilotażu. Jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych par, mogą one utworzyć nową ekipę. Szczegółowych informacji udziela ks. Proboszcz Marek Pluta.

Historia

Ruch Équipes Notre-Dame został założony we Francji. Ojcem założycielem był ks. Henri Caffarel, który odpowiadając na pragnienie grupy zaprzyjaźnionych małżonków, by pogłębić wiedzę na temat sakramentu małżeństwa, zainicjował działalność pierwszej ekipy. W czasie II wojny światowej powstawały kolejne. Pod koniec tego okresu zaczęto wydawać czasopismo „Złota obrączka” i za jego sprawą idea ruchu wyszła poza granice Francji. 8 grudnia 1947 roku miało miejsce przełomowe wydarzenie – w krypcie kościoła Św. Augustyna w Paryżu została uroczyście ogłoszona Karta Equipes Notre-Dame – oficjalny dokument, na którym po dziś dzień opiera się formacja małżeństw przynależących do ruchu. Od tego czasu ruch zaczął intensywnie rozrastać się na wszystkich kontynentach. W tej chwili liczba członków na całym świecie przekracza 60 tysięcy małżeństw tworzących ekipy w 70 krajach świata. W Polsce Ruch Équipes Notre-Dame obecny jest od listopada 2000 r.

Opiekun

Każda ekipa ma swojego opiekuna. Małżeństwa z naszej parafii współpracują m. in. z ks. Proboszczem Markiem Plutą i ks. Łukaszem Leśniewskim