Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła

Wieczernik

Wieczernik

Grupa modlitwy za kapłanów naszej parafii. Spotkania odbywają się w I czwartki miesiąca: 18.00 Msza Święta oraz nabożeństwo, następnie spotkanie w kaplicy św. Faustyny lub w małej salce. Opiekun: ks. Senior – Prałat Tadeusz Bednarek