Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W sakramencie Bierzmowania, który jest dopełnieniem chrztu otrzymujemy Ducha Świętego i Jego dary. Przyjęcie darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej jest konieczne, aby pogłębiać wiarę i być jej świadkiem w codziennym życiu. Ponadto, przyjęcie z wiarą sakramentu Bierzmowania jednoczy nasWięcej oBierzmowanie[…]