Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła

Bierzmowanie 2021r.

Bierzmowanie 2021r.

Poniżej są tematy i linki dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania w 20021r. Trzeba się z nimi zapoznać. Tematy przed Bierzmowaniem 1. Wiara. ▪ Czym jest wiara? ▪ Czym jest dla mnie wiara? https://www.youtube.com/results?search_query=czym+jest+wiara ▪ O czym jest świadectwo „Poisona” ? 2. Modlitwa. ▪ Czym jest modlitwa? 3. Duch Święty. ▪ Kim jestWięcej oBierzmowanie 2021r.[…]

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W sakramencie Bierzmowania, który jest dopełnieniem chrztu otrzymujemy Ducha Świętego i Jego dary. Przyjęcie darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej jest konieczne, aby pogłębiać wiarę i być jej świadkiem w codziennym życiu. Ponadto, przyjęcie z wiarą sakramentu Bierzmowania jednoczy nasWięcej oBierzmowanie[…]