Jubileusz 40-lecia naszej parafii

15 stycznia br. obchodziliśmy jubileusz 40-lecia istnienia Parafii. Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył Ks. Abp. Grzegorz Ryś wraz z ks. proboszczem Markiem Pluta i ks. prałatem Tadeuszem Bednarkiem – budowniczym i wieloletnim proboszczem naszego kościoła. Obecni również byli kapłani, którzy pracowali w naszej parafii lub z niej pochodzą oraz siostry zakonne.
W homilii ks. Arcybiskup podkreślił, że osobiste, bardzo ważne spotkanie z Jezusem odbywa się ostatecznie we wspólnocie, we wzajemnym poznawaniu się. Rośniemy w wierze będąc razem. Jest takie piękne zdanie z Soboru Watykańskiego II “Bogu się spodobało zbawiać ludzi nie każdego z osobna, tylko razem, we wspólnocie.” Czy po tych czterdziestu latach znacie się dobrze? Wiecie kto, gdzie ma jakie problemy? Komu co potrzeba? Jak komuś pomóc? Gdzie mieszka ktoś biedniejszy, samotny? Ta misja bycia z Jezusem musi się przekładać na relacje we wspólnocie – tak się tworzy Kościół. Niedzielne kazanie skupiało się na roli Kościoła. Ks. Arcybiskup skłania nas do refleksji nad tym jak przeżywamy swoje bycie w Kościele. Czy patrzymy się na innych we wspólnocie, myśląc jak możemy im pomóc? W Ewangelii św. Marka (rozdz.12) możemy przeczytać: “Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.”. Naszym zadaniem jako ludzi, ale przede wszystkim wspólnoty, jest opiekować się sobą nawzajem.

Po Eucharystii mieliśmy okazję do spotkania przy wspólnym posiłku z Ks. Arcybiskupem oraz z zaproszonymi księżmi w salce pod kościołem. Była to możliwość do wielu rozmów, wspomnień czy zapoznania młodszego pokolenia z osobami ważnymi dla historii naszej Parafii.
Dziękujemy wszystkim obecnym księżom, siostrom zakonnym, wspólnotom parafialnym i wiernym, którzy przyszli, żeby wspólnie świętować Jubileusz 40-lecia parafii. Jednocześnie przypominamy, że nie tylko ta jedna niedziela, ale cały rok 2023 jest dla naszej parafii rokiem wyjątkowym, dlatego zachęcamy do aktywnego włączenia się w harmonogram obchodów.