Wyznanie wiary diakonów Ogólnopolskiego WSD dla osób starszych przed święceniami