Święcenie pokarmów, spowiedź, adoracja

Święcenie pokarmów odbędzie się w Wielką Sobotę w g. 9.00 – 17.00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego: na zewnątrz kościoła będzie ustawionych kilka stolików, abyśmy nie musieli gromadzić się w jednym miejscu; będzie też okazja do spowiedzi i adoracji