Bierzmowanie

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W sakramencie Bierzmowania, który jest dopełnieniem chrztu otrzymujemy Ducha Świętego i Jego dary. Przyjęcie darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej jest konieczne, aby pogłębiać wiarę i być jej świadkiem w codziennym życiu.

Ponadto, przyjęcie z wiarą sakramentu Bierzmowania jednoczy nas z Jezusem Chrystusem i wspólnotą Kościoła.

Zgodnie z decyzją ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia przygotowanie do sakramentu Bierzmowania trwa 3 lata. Rozpoczęcie przygotowania następuje w VII klasie szkoły podstawowej, natomiast przyjęcie Bierzmowania w I klasie szkoły ponadpodstawowej.

Przygotowanie do Bierzmowania obejmuje formację szkolną i parafialną. W szkole, na lekcjach religii młodzież zdobywa wiedzę potrzebną do godnego i owocnego przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Natomiast w parafii dokonuje się formacja duchowa.