Znak Czasu

Drodzy Parafianie !!!

Ze względu na stan epidemii pragniemy poinformować, że kancelaria parafialna będzie czynna tylko w godzinach popołudniowych (15:30-17:30). Istnieje możliwość zamawiania intencji mszalnych telefonicznie  42 655 83 22 (od godz. 15:30 do 17:30). Stypendia mszalne i ofiary można wpłacać na konto parafii: 75102034080000440201403880

Nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej w obecnej sytuacji zostają zawieszone. Msze św. zaplanowane na kolejne dni będą sprawowane według ustalonego harmonogramu. Ze względu na ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia religijnego do 5 osób (oprócz sprawujących liturgię), pierwszeństwo udziału we Mszy św. będą miały osoby, które zamówiły intencję mszalną na daną godzinę. Msze św. niedzielne, w razie potrzeby, będą sprawowane w dwóch miejscach równolegle: w kościele i w sali widowiskowej pod kościołem.  W godzinach sprawowania Mszy św. można skorzystać z sakramentu pokuty w kaplicy św. Faustyny (znajdującej się po lewej stronie krużganku ).

Pragniemy wszystkim naszym parafianom oraz sympatykom życzyć jak najwięcej wiary, nadziei i braterskiej  miłości. Bożego błogosławieństwa


Wasi duszpasterze