Ogłoszenia parafialne

15 kwietnia 2018

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

  1. Dzisiaj o g. 17.30 nabożeństwo różańcowe.
  2. W III piątek miesiąca o g. 18.00 Msza św. ku czci Bożego Miłosierdzia. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu zakończy się o g. 21.00.
  3. Radę Ekonomiczną parafii zapraszam na spotkanie w przyszłą niedzielę o g. 10.00.
  4. Parafialna Grupa Charytatywna im. św. Alberta Chmielowskiego przystąpi do rozdysponowania jałmużny wielkopostnej. Prosimy osoby potrzebujące pomocy o składanie podań w kancelarii parafialnej do 15 maja. W podaniu należy podać: dokładny adres, udokumentowane dane o sytuacji materialnej, cel zapomogi.
  5. O. Artur, pasjonista, zaprasza na film „Paweł. Apostoł Chrystusa” do kina „Helios” w DH Sukcesja, 9 maja o g. 19.15. Cena biletu 12 zł.
  6. Pragniemy w naszej parafii uczynić kolejny krok w kierunku ujednolicenia postaw i zachowań w czasie liturgii: Po przeistoczeniu (zwanym popularnie „podniesieniem”) wypowiadamy aklamację, w której wyrażamy przekonanie, że Chrystus, który za nas umarł i zmartwychwstał, żyje i jest pośród nas. Wyrażamy jednocześnie gotowość głoszenia tej prawdy całemu światu. Nie można iść i głosić na kolanach – trzeba wstać. Klęczymy podczas przeistoczenia, aby wyrazić nasz szacunek i pokorę wobec przychodzącego Pana, ale zaraz potem podnosimy się, aby okazać postawę gotowości do pójścia za Nim i głoszenia Jego Ewangelii wobec świata.
  7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W kiosku „Niedziela”, „Idziemy”, „Gość Niedzielny”, „Ola i Jaś”, „Droga”, „Miłujcie się”.

INTENCJA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

KWIECIEŃ 2018

O odrodzenie duchowe naszej parafii przez Misje Miłosierdzia, które będziemy przeżywać w dn. 5-12 maja 2018.