Kontakt

Adres

Adres: K.K. Baczyńskiego 156, 91-170 Łódź

Telefon: 42 655 83 22

lodz-milosierdzia@archidiecezja.lodz.pl

Godziny pracy kancelarii


Kapłani

Proboszcz parafii

ks. dr Marek Pluta

Telefon: 42 6520309
Email: mpluta@archidiecezja.lodz.pl
Data i miejsce urodzenia: 10.06.1963, Osjaków
Święcenia kapłańskie: 11.06.1988
Mianowany: 01.07.2015

Wikariusze

ks.Łukasz Leśniewski

Data i miejsce urodzenia: 20.12.1985
Święcenia kapłańskie: 29.05.2010
Mianowany: 27.08.2018

ks. Jacek Syjud

Email: jacos1@o2.pl
Data i miejsce urodzenia: 04.09.1984, Limanowa
Święcenia kapłańskie: 06.06. 2009
Mianowany: 01.09.2017

ks. Rafał Leśniczak – pomoc duszpasterska

Email: rafalles@vp.pl
Data i miejsce urodzenia: 24.09.1979, Łódź
Święcenia kapłańskie: 05.06.2004
Mianowany: 01.07.2016

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II

ks. Marcin Czajkowski

Data i miejsce urodzenia:
Święcenia kapłańskie:

Rezydenci

ks. prałat Tadeusz Bednarek

Data i miejsce urodzenia: 11.11.1940, Łódź
Święcenia kapłańskie: 26.07.1964
Mianowany: 17 stycznia 1983

Zgromadzenie Sióstr MBM

Dom zakonny na terenie archidiecezji:
91-157 Łódź,
ul. Wici 47,
tel. 042 655-83-24,
e-mail: zmbm-lodz@faustyna.pl

Przełożona: s. Krystyna [Iwona] Kaczmarek

Zespół Szkół Katolickich

http://katolik.edu.pl

Fundacja KG i LO

http://fundacja.katolik.edu.pl/

Uniwersytet 3W

http://utw.katolik.edu.pl/