"Nie lękaj się, ja jestem z tobą"

Wieczernik

Wieczernik

Grupa modlitwy za kapłanów naszej parafii. Spotkania odbywają się w I czwartki miesiąca: 18.00 Msza Święta oraz nabożeństwo, następnie spotkanie w kaplicy św. Faustyny lub w małej salce. Opiekun: ks. Senior – Prałat Tadeusz Bednarek