Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła

Ruch duchowości małżeńskiej

Ruch duchowości małżeńskiej

Equipes Notre-Dame mają za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości.

Ani mniej, ani więcej” (Ks. Henri Caffarel).

Ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame powstał tuż przed II wojną światową w Paryżu. Jego założycielem był Sługa Boży Ks. Henri Caffarel.

W 1938 r. młode małżeństwo zwróciło się do niego z prośbą o duchową poradę. Ich trudności dotyczyły możliwości pogodzenia miłości małżeńskiej z miłością Boga. Wkrótce okazało się, że podobne problemy mają inne zaprzyjaźnione małżeństwa. Ks. Caffarel postanowił spotkać się z nimi i wspólnie szukać odpowiedzi. Tak 25 lutego 1939 r. zgromadziła się pierwsza ekipa.

Na pytanie o możliwość osiągnięcia świętości w małżeństwie ks. Caffarel odpowiada: „Wymaganie świętości dotyczy również was. Abyście mogli na nie odpowiedzieć, został wam dany sakrament – sakrament małżeństwa.” Czytaj więcej O tej wersjiRuch duchowości małżeńskiej