Abp Ryś: Kościele Łódzki jesteś przepięknym Kościołem!

– Muszę wam to powiedzieć: jesteście przepięknym Kościołem! Kościele Łódzki jesteś przepięknym Kościołem! Jestem Panu Bogu wdzięczny, że nas sobie wzajemnie zadał! – mówił podczas liturgii arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś.

Podczas Mszy świętej celebrowanej w uroczystość świętej Faustyny – Patronki Łodzi, w łódzkiej bazylice archikatedralnej ksiądz arcybiskup nuncjusz Salvatore Pennacchio nałożył na ramiona trzeciego metropolity łódzkiego Paliusz pobłogosławiony w Watykanie 29 czerwca br. przez Ojca Świętego Franciszka.

Na tej wyjątkowej  i podniosłej liturgii obecni byli: kard. Kazimierz Nycz z Warszawy, abp Stanisław Gądecki z Poznania, abp senior Władysław Ziółek, bp Andrzej F. Dziuba i bp Wojciech Osial z Łowicza, bp Jan Zając z Krakowa oraz bp Ireneusz Pękalski i bp Marek Marczak – łódzcy biskupi pomocniczy. Nie zabrakło także licznej delegacji przedstawicieli bratnich Kościołów chrześcijańskich, władz miasta i województwa oraz wiernych.

Na początku liturgii ksiądz arcybiskup nuncjusz przypomniał w kilku słowach czym jest Paliusz metropolitalny oraz to, że został on pobłogosławiony przez Ojca Świętego. Następnie nałożył go na ramiona metropolity łódzkiego.

W homilii trzeci łódzki metropolita odniósł się do tego, co oznacza dla niego Paliusz i podkreślił, że – Jezus jest Pasterzem, ponieważ jest Barankiem, a my wszyscy jako owce idziemy za  Nim, ponieważ jest Barankiem, Barankiem zabitym. Mam świadomość, że nie da się prowadzić ludzi do ewangelii, jeśli się samemu nią nie żyje! Mam być jak Pasterzem jak Jezus – to oznacza dla mnie Paliusz, którzy mam przyjąć. – podkreślił arcybiskup.

Metropolita łódzki odnosząc się do osoby Papieża Franciszka – Piotra naszych czasów i jedności z Nim zauważył, że w posłudze Piotra niezwykle ważną rolę odgrywają takie słowa jak: wyjść do innych, słuchać, towarzyszyć, włączać, radość, jedność, Dary Ducha Świętego. – Pewnie tych słów jest jeszcze więcej, ale te wdają się być najważniejsze. Chcę do każdego z  tych słów powiedzieć – Amen – by się działy w tym Kościele, także przez moją posługę. – zaznaczył abp Ryś.

Paliusz metropolitalny oznacza także misję pasterska i jarzmo. – Ten Paliusz pokazuje mi o co chodzi w jarzmie. Jarzmem jest człowiek – jest osoba. Kiedy jarzmo jest ciężkie? Kiedy jest nie do uniesienia? Jarzmo jest ciężkie, kiedy jest wyłącznie prawem, strukturą, kiedy jest rzeczą, kiedy jest obowiązkiem, kiedy jest władzą. Jest nono wówczas ciężkie do noszenia. Staje się lekkie, kiedy za tym prawem, władzą, strukturą i obowiązkiem zaczynasz widzieć osobę – właśnie owcę, tę jedną, która się zgubiła! Jarzmo staje się lekkie, kiedy niesiesz na ramionach osobę, którą kochasz. – zaważył  metropolita.

Kończąc arcybiskup Grzegorz powiedział – wierzę w to, że św. Piotr z całego środka swego nawrócenia stoi przy mnie, aby mnie umocnić. Łaska przychodzi przed zobowiązaniem, łaska przychodzi przed obowiązkiem, w tej łasce pokładam nadzieję. Zapraszam was do takiej nadziei. Ojciec święty Franciszek ciągle mówi, byśmy się odważali razem śnić, to oznacza mieć razem nadzieję! – zakończył.

 

Przed błogosławieństwem gratulacje metropolicie złożył przewodniczący Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki oraz pierwszy łódzki metropolita abp senior Władysław Ziółek. Na otrzymane gratulacje abp Grzegorz wyraził podziękowanie wszystkim za wspólną modlitwę i obecność na dzisiejszej uroczystości.

Arcybiskup Grzegorz Ryś jest trzeci metropolitą łódzkim, po księdzu arcybiskupie seniorze Władysławie Ziółku i arcybiskupie Marku Jędraszewskim – obecnym metropolicie krakowskim.

źródło: https://archidiecezja.lodz.pl/2018/10/abp-rys-kosciele-lodzki-jestes-przepieknym-kosciolem/