Misje Miłosierdzia Bożego

W sobotę 5 maja br. rozpoczniemy w naszej parafii Misje Miłosierdzia Bożego. Przez misje, odbywające się w całej diecezji, Kościół łódzki przygotowuje się na 100. rocznicę powstania Diecezji Łódzkiej, którą będziemy obchodzić w 2020 r.

Misje są duchową pielgrzymką, podczas której człowiek może doświadczyć nawrócenia lub pogłębienia wiary. Mogą w nich uczestniczyć nie tytko osoby zaaranżowane w życie parafii, ale także ci, którzy z różnych powodów nie utożsamiają się ze wspólnotą Kościoła, ale noszą w sobie – miej lub bardziej żywe – pragnienie Boga. Udział misjach może pomóc w odkryciu prawdy o Bugu miłosiernym i doświadczyć Jego działania.

Bardzo proszę wszystkich Parafian o potraktowanie Misji Miłosierdzia Bożego jako danej nam przez Boga szansy na ożywienie naszej wiary, aby spotkanie z Bożą Miłością zaowocowało większą wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Niech nasza parafia stanie się prawdziwą wspólnotą żyjącą na co dzień miłością Boga i bliźniego. Życzę szerokiego otwarcia serca. na działanie Bożej łaski.

 Ks. Marek Pluta – Proboszcz

Program Misji Miłosierdzia Bożego

misje1