Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych policjantów…

 

5 marca 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi została odprawiona Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych policjantów II RP ofiar sowieckiego reżimu. Liturgia była pierwszą w Polsce uroczystością rozpoczynającą obchody 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej realizowaną w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Mszę koncelebrowali kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi
ks. ppor. Jacek Syjud i kapelan wojewódzki Straży Pożarnej w Łodzi ks. Adam Stańdo. Współorganizatorami uroczystości była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi.

Homilię, bogatą w treści odnoszące się do mordu dokonanego przez NKWD na wielu tysiącach funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych służb mundurowych wygłosił ksiądz ppor. Jacek Syjud. “To dzisiaj, w tym miejscu, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,  w otoczeniu świadków tamtych wydarzeń, świadków skrywających się w urnach z ziemią z miejsc męczeństwa narodu polskiego, wracamy pamięcią, modlitwą, słowem do martyrologium o szczególnym wymiarze, do szeroko pojętej zbrodni katyńskiej,  która była osobistą zemstą Stalina za porażkę w wojnie w roku 1920.  Zbrodni, która miała na celu pozbawienie narodu polskiego warstwy przywódczej, elity intelektualnej, by uniemożliwić odrodzenie polskiej państwowości.  5 marca 1940 roku rozpoczął się pierwszy etap tego tragicznego wydarzenia, wpisanego głęboko w dzieje, świadomość, pamięć Narodu”.

Uroczysty charakter Mszy św. dodatkowo podkreśliła obecność pocztów sztandarowych: Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, Związku Sybiraków w Łodzi.

Na Mszy obecni byli: w im. Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego mecenas Marek Surmański, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, w im. Marszałka Województwa Łódzkiego Dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Zbigniew Kręcisz, w im. Prezydenta Miasta Łodzi pan Andrzej Janecki, Łódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łodzi ppłk Wiesław Jaskulski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Dariusz Pieniak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi mjr SG Marcin Burdalski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Arkadiusz Paluszkiewicz, Komendant Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego hm. Natalia Patorska-Grzelewska, Sekretarz Zarządu Region Ziemia Łódzka NSZZ Solidarność Ireneusz Wach, Kustosz Muzeum Katyńskiego Tomasz Szczepański, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi Zdzisław Pełka, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Mirosław Pejka, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Franciszek PIECUCH, Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Łodzi Eugeniusz Lipert, w im. Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Łodzi Mieczysław Góra, w im. Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin Bożena Janowska, w im. Dyrektora Łódzkiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego Iwona Czarnecka, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi Teresa Łęcka, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi Bożena Nawrocka, w im. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów pełnomocnik ds. kombatantów, komendanci miejscy i powiatowi łódzkiego garnizonu Policji, dowódcy oddziału prewencji Policji i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi, kadra kierownicza komendy wojewódzkiej Policji w Łodzi, funkcjonariusze i pracownicy łódzkiego garnizonu Policji, członkowie stowarzyszeń, organizacji, związków kombatanckich, uczniowie, strażnicy historii i przyjaciele.

Podczas uroczystości głos zabrał Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, zostały odczytane listy okolicznościowe: od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, w którym usłyszeliśmy: „(…) Dziś nie możemy zapomnieć o Policji Państwowej. Z etosu jaki stworzyła ta formacja powinni czerpać funkcjonariusze dbający teraz o bezpieczeństwo obywateli. Dlatego dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” za wysiłek włożony w pielęgnowanie pamięci o pomordowanych policjantach, którzy pełniąc swoją służbę kierowali się aktualnymi do dziś wartościami i standardami.” i od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Po zakończonej Mszy delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze przed tablicą upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej, która znajduje się w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Zostały także złożone urny z ziemią z Cmentarzy Wojennych: Katynia, Charkowa, Miednoje i Kijowa-Bykowni. Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski skierował do zebranych słowa podziękowania za obecność i wspólne budowanie etosu służby, wyrażone poprzez pamięć o Tych, którzy oddali życie, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

źródło: http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje

DSC 1644
Author: Dominik Stanek
« 1 z 17 »