Charyzmatyczne spotkanie ewangelizacyjne u Pallotynów

Zapraszamy na charyzmatyczne spotkania ewangelizacyjne, które odbędą się u ks. Pallotynów w następujących dniach: Droga krzyżowa z modlitwą o uzdrowienie w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 20:00.  Msza św. z posługą charyzmatyczną i nabożeństwem z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie ma miejsce w każdą czwartą sobotę m-c.

Najbliższe, takie wydarzenie jest zaplanowane na 24 lutego (sobota) 2018 o godz. 12.00-17:00 w Sanktuarium Świętości Życia na ul. Łagiewnickiej 197/201 w Łodzi. Podczas tego spotkania nastąpi modlitwa wstawiennicza, błogosławieństwo olejami św. Charbela oraz błogosławieństwo wody, oleju i lekarstw.

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki. (Hbr 13,8) Uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, wypędzał złe duchy. Dał Apostołom tę samą władzę: Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. (Mk 16, 17-19). Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca” (J 14, 12)

Wszystkie wydarzenia charyzmatyczne u księży Pallotynów prowadzi ksiądz Łukasz Prausa SAC, który jest kapłanem oddanym Bogu i ludziom.
Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa podczas Mszy Świętej przyciąga do Kościoła wielu ludzi szukających Boga. Na modlitwę ks. Łukasza Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi. Ksiądz Łukasz jest nieustannie zanurzony w obecności Boga i napełniony Duchem Świętym, otrzymał potężne namaszczenie do służby w Kościele. W wielkiej pokorze posługuje wieloma charyzmatami przede wszystkim modlitwą o uzdrowienie oraz słowem poznania. Podczas charyzmatycznych spotkań ewangelizacyjnych prowadzonych przez ks. Łukasza Prausa SAC sam Jezus dokonuje wielkich cudów i uzdrowień.

Już dziś zapraszamy Ciebie do Sanktuarium Świętości Życia abyś doświadczył prawdziwego i żywego Jezusa w swoim sercu.

Wszystkie grupy zorganizowane (autokarowe itp.) prosimy o zgłoszenie pod nr. tel 42 659-48-73