Światowy Dzień Ubogich

Metamorfozy wizerunku pod okiem stylistów, koncerty, ciepły posiłek, warsztaty i wreszcie… modlitwa. W tym roku I Światowy Dzień Ubogich odbył się w niedzielę 19 listopada pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Obchody organizowane były w całej Polsce.

Światowy Dzień Ubogich był obchodzony w tym roku po raz pierwszy. Papież Franciszek ustanowił go na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Zaznaczył, że dzień ten będzie obchodzony w każdą XXXIII Niedzielę Zwykłą – tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla. Swoje orędzie na I Światowy Dzień Ubogich Ojciec Święty opatrzył hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.

Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim – napisał w swoim orędziu na I Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek.

Łódzka Caritas, w okresie poprzedzającym Światowy Dzień Ubogich, przekazała do wszystkich parafii w Archidiecezji Łódzkiej „Tytkę charytatywną”, zapraszając do włączenia się w ogólnopolską akcję wsparcia najuboższych. Tytka to papierowa torba, która była dostępna przy wyjściu z kościoła. Nasi Parafianie chętnie wypełniali ją żywnością lub artykułami chemicznymi. Zebrane w ten sposób dary zostały przekazane ubogim w parafii.  Dziękując wszystkim parafianom za zaangażowanie, pragniemy uświadomić że  wypełniliście prośbę papieża Franciszka o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. BÓG ZAPŁAĆ!!!