Liturgiczna służba ołtarza

Hej, bracia ministranci,
Hej, bracia wszyscy wraz,
Na służbę, świętą służbę,
Bóg wezwał nas,
Zbierajmy się więc żywo,
Kościelny woła dzwon,
O jakże jest radosny,
jak miły jego ton,
Chrystusa myśmy wojsko rządź nami Królu nasz
Tu swoich ministrantów u stóp ołtarza masz,
Twa oto armia mała u Twych klęczy stóp,
Gorliwej wiernej służby dziś składa ślub

 

Jak zostać ministrantem?

Wystarczy podejść  do zakrystii i zapytać

ZAPRASZAMY !!!

Spotkania w salce ministrantów (pod kościołem) w każdą sobotę o godz. 10:30  

Opiekun – ks. Jacek

 

Zasady ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
  2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.
  6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

 

Hymn ministrantów

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno. 

Naprzód przebojem młodzi rycerze
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie
Odważnie, bo Jezus woła nas.

 

 „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

 

Hala sportowa dla ministrantów
każdą sobotę, godz. 11:30 – 13:00