Ruch duchowości małżeńskiej

Equipes Notre-Dame mają za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości.

Ani mniej, ani więcej” (Ks. Henri Caffarel).

Ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame powstał tuż przed II wojną światową w Paryżu. Jego założycielem był Sługa Boży Ks. Henri Caffarel.

W 1938 r. młode małżeństwo zwróciło się do niego z prośbą o duchową poradę. Ich trudności dotyczyły możliwości pogodzenia miłości małżeńskiej z miłością Boga. Wkrótce okazało się, że podobne problemy mają inne zaprzyjaźnione małżeństwa. Ks. Caffarel postanowił spotkać się z nimi i wspólnie szukać odpowiedzi. Tak 25 lutego 1939 r. zgromadziła się pierwsza ekipa.

Na pytanie o możliwość osiągnięcia świętości w małżeństwie ks. Caffarel odpowiada: „Wymaganie świętości dotyczy również was. Abyście mogli na nie odpowiedzieć, został wam dany sakrament – sakrament małżeństwa.”

Mimo trudnego czasu wojny młody ruch rozwijał się – na początku 1945 r. było w Paryżu 12 ekip po 4 – 7 małżeństw każda. W 1947 r. ks. Caffarel zredagował „Kartę Equipes Notre-Dame”, w której jako najważniejsze środki rozwoju duchowości małżeńskiej wskazał: modlitwę osobistą i wspólną małżonków, spotkanie ze Słowem Bożym, dialog małżeński oraz tzw. regułę życia. W Karcie stwierdza się m.in., że małżeństwa zgromadzone w ekipach „uznają Chrystusa za Przewodnika i Pana swego małżeństwa; Jego Ewangelię czynią konstytucją swej rodziny; chcą, aby ich miłość, uświęcona sakramentem małżeństwa, była hołdem składanym Bogu, wyraźnym świadectwem wobec ludzi, że Chrystus zbawił ich miłość, zadośćuczynieniem za grzechy przeciw małżeństwu”.

Dla zrealizowania tego celu potrzebne jest wzajemne wsparcie małżeństw, dlatego łączą się w grupy zwane ekipami, pamiętając o słowach Chrystusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ekipy oddają się w opiekę Maryi w przekonaniu, że jest ona najlepszym wzorem i wspomożycielką w dążeniu człowieka do świętości. Ekipy, liczące od 4 do 7 małżeństw, spotykają się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjno-modlitewnych z udziałem kapłana pełniącego rolę doradcy duchowego. Każde małżeństwo jest również obowiązane odbyć, raz w roku, dwudniowe lub tygodniowe rekolekcje. Rekolekcje organizowane przez Ruch END mają charakter otwarty, tzn. są dostępne dla wszystkich małżeństw sakramentalnych.

Od lat pięćdziesiątych ruch END rozwijał się bardzo dynamicznie we Francji i poza jej granicami. W 1975 r. Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła Ruch jako międzynarodowe stowarzyszenie katolickie, a dekretem z 26 lipca 2002 uznała END za międzynarodowe stowarzyszenie prywatne wiernych posiadające osobowość prawną i zatwierdziła jego statut. Obecnie do Equipes Notre-Dame należy ok. 60 tys. małżeństw w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W Polsce ruch Equipes Notre-Dame działa od 2001 r. gromadząc ok. 600 małżeństw w ponad 120 ekipach. W Łodzi działają już trzy ekipy gromadzące 15 małżeństw i powstają nowe przy naszej parafii.

Osoby zainteresowane rozwojem duchowym swojego małżeństwa prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.end.org.pl

Kontakt: mpluta@archidiecezja.lodz.pl

Tel. 42 6520309